086-33670083 |   09187696034  info@sanabiotest.com
logo
logo
(Avian Infectious Bursal Disease Detection Kit (IBD

بيماري گامبورو يک بيماري ويروسی حاد است که اساساً جوجه هاي گوشتي درحال رشد را تحت تأثير قرار مي دهد. اين بيماري بسيار مسري، در حال حاضر در سرتاسر جهان شيوع داشته و ميزان تلفات آن در اثر ويروس خيلي حاد، به 75-50% نيز می رسد. وير...

Antibody Detection Elisa kit for sheep Brucellosis

بروسلوز یک بیماری زئونوز است که علاوه بر انسان می تواند طیف وسیعی از دام ها و نیز حیوانات وحشی دیگر را درگیر کرده و با ایجاد سقط های خود به خودی در دام آلوده از طریق کاهش زادولد آنها خسارات هنگفتی به اقتصاد جامعه تحمیل می کند و...

Diagnostic kit for brucellosis in cattle

کیت الایزای تشخیص بروسلوز جهت تعيين ميزان تيتر آنتي بادي موجود در سرم گاو مورد استفاده قرار مي گيرد. اين کيت به دليل استفاده از پروتئين نوترکيب به جاي باکتري از ويژگي هاي سلامت، سرعت و قابل اعتماد بودن برخوردار بوده و قادر است...

برداشت هورمون های تیروئیدی T3 uptake

این کیت برای تعیین کمی میزان برداشت پروتئین های سرم از هورمون های تیروئیدی در سرم انسانی طراحی شده است. هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در س...

ویتامین دی

ویتامین D نوعی سکواستروئید می باشد. این ویتامین دارای دو شکل شیمیایی مجزا (ویتامین D2 و D3) می باشد که از نظر بیولوژیکی دارای اثرات یکسان می باشند. ویتامین

فریتین

فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخ...

سرطان پروستات

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن ملکولی تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت...

هورمون محرک غده تیروئید TSH

هورمون محرک غده تیروئید (تیروتروپین، TSH) نوعی گلیکوپروتئین با وزن ملکولی 000/28 دالتون می باشد که از غده هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون دارای دو زیرواحد متفاوت بنام زنجیره آلفا و زنجیره بتا می باشد که ت...