کیت تشخیص تب مالت در گاو

کیت الایزای تشخیص بروسلوز جهت تعيين ميزان تيتر آنتي بادي موجود در سرم گاو مورد استفاده قرار مي گيرد. اين کيت به دليل استفاده از پروتئين نوترکيب به جاي باکتري از ويژگي هاي سلامت، سرعت و قابل اعتماد بودن برخوردار بوده و قادر است آنتي بادي هاي عليه باکتري بروسلا در دام را اندازه گيري کند. هدف از طراحي كيت الایزای تشخيص بروسلوز این است كه بتواند به عنوان روشی مناسب و بسیار دقیق جهت جایگزینی روشهای رایج مانند رایت و 2ME و کیتهای وارداتی به کار رود.

شرح محصول

بروسلوز يك بيماري مشترك بين انسان و دام است كه انتشار جهاني دارد و  از بيماري هاي آندميك شناخته شده در ايران است . تشخيص سريع و مناسب اين بيماري نقش مؤثري در بهبود بهداشت عمومي دارد. با توجه به شیوع این بیماری در ایران اهمیت تشخیص به موقع و سریع آن، انتخاب روش آزمایشگاهی اختصاصی و دقیق را ضروری می نماید. کیت الایزای طراحی شده آنتی بادی های علیه باکتری بروسلای موجود در سرم گاو را اندازه گیری کرده و نتایج با دقت بالا حاصل می شود. این کیت در مقایسه با محصولات خارجی عملکرد خوبی داشته و کنترل کیفی آن حاکی از دقت و حساسیت مطلوب این محصول است. از مزیت های این کیت سادگی محاسبات آن است. با استفاده از این کیت، علاوه بر نتیجه کیفی مبنی بر بیمار بودن یا عدم بیماری دام با تفسیر نتایج جذب نوری (OD)، میزان تیتر آنتی بادی علیه باکتری بروسلا در سرم را نیز با یک فرمول ساده می توان اندازه گیری کرد. مقادیر نمونه مورد آزمون نسبت به مقدار کنترل ها (مثبت و منفی) سنجیده شده و نتایج آزمون به این نحو اعتبار دهی می شوند.

شرح کلی از اصول روش سنجش

کیت الایزای تب مالت موجود بر اساس سنجش ایمونولوژیکی  تهیه شده است. در اين آزمون، پروتئين نوترکيب به عنوان آنتي ژن شناساگر باکتری ، همراه با بافر رقيق کننده به کف ميکروپليت ها چسبانده شده که پس از طي دوره انکو باسيون، پليت ها توسط بافر شستشو، شسته مي شوند و در نتيجه آن، عناصر غير باند با شستشو خارج مي گردند. پس از اضافه کردن سرم و طي دوره انکوباسيون پليت ها مجددا شستشو و در مرحله بعد آنتي بادي کونژوگه با  HRPاضافه مي شود. پس از اضافه کردن سوبستراي حاوي کروموژن و در نهايت افزودن محلول متوقف کننده، جذب نمونه توسط دستگاه  ELISA Reader  خوانده مي شود.

این کیت برای استفاده در آزمایشگاههای تشخیصی طراحی شده است که در آنجا آزمایشات مربوطه تحت نظارت افراد متخصص انجام می شود.

دیتای فنی:

آنتی ژن: پروتئین های دیواره خارجی باکتری بروسلا

نمونه مورد آزمایش: سرم گاوی

حساسیت (Sensitivity) : 100 درصد

اختصاصیت (Specificity): 7/98درصد

تکرار پذیری (Repeatability) : ضریب تغییرات (CV)کمتر از 10 به دست آمده و تکرار پذیری کیت مورد قبول می باشد.

تفسیر نتایج: عدد به دست آمده از OD،  نتایج آزمون را به شرح زیر تفسیر می کند:

  • 26/0 <OD   نمونه ها دارای آنتی بادی های ضد بروسلا بوده و مثبت هستند.
  • 21/0> OD    نمونه ها عاری از آنتی بادی های ضد بروسلا بوده و منفی هستند.
  • 25/0OD 22/0 نمونه های مشکوک.

 

شماره کاتالوگ (Cat No.):

 

ردیف

محصول

شماره کاتالوگ

1

کیت الایزای بروسلوز گاوی تک پلیته

Bru-B01

2

کیت الایزای بروسلوز گاوی سه پلیته

Bru-B02

3

کیت الایزای بروسلوز گاوی پنج پلیته

Bru-B03

 

خلاصه روش کار با کیت الایزای بروسلوز دامی

شروع

حجم کنترل مثبت، کنترل منفی، نمونه سرم (µl)

زمان

Shake at room temperature

/ ثانیه

زمان انکوبایسون

در دمای اتاق/ دقیقه

دفعات شستشو

حجم محلول شستشو (µl)

حجم

کانژوگه آنزیمی

(µl)

زمان

Shake at room temperature

/ ثانیه

زمان انکوبایسون

در دمای اتاق/ دقیقه

50

15

30

3

300

50

15

30

ادامه

دفعات شستشو

 

حجم محلول شستشو (µl)

حجم سوبسترا

(µl)

زمان انکوبایسون

در دمای

اتاق/ دقیقه

Stop

Solution

(µl)

حداکثر زمان خوانش

/دقیقه

فیلتر/nm

فیلتر شاهد در صورت امکان/nm

3

300

100

10

100

30

450

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح محتویات کیت

1- پلیت های پوشش داده شده: شامل 96 چاهک که با آنتی ژن شناساگر پوشش داده شده اند.

2- بافر رقیق کننده سرم: یک ویال 25 میلی لیتری. 

3- سرم کنترل مثبت: یک ویال یک میلی لیتری آماده مصرف.

4- سرم کنترل منفی: یک ویال یک میلی لیتری آماده مصرف.

5- کونژوگه آنزیمی (HRP) : یک ویال 1 میلی لیتری

6-. بافر رقیق کننده کانژوگه: یک ویال 1 میلی لیتری

7- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب دیونیزه رقیق شود.

8- معرف سوبسترا (TMB): یک ویال 10 میلی لیتری محلول آماده مصرف

9- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 10 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال.

10- دستورالعمل استفاده از کیت

 

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1- سمپلر 10، 100 و 200 میکرولیتری دقیق

2- آب دیونیزه

3- انکوباتور 1 ± 37 درحه سانتیگراد

4- کاغذ جاذب رطوبت

 

 

 

لینک دانلود pdf محصول